• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....විශේෂිත කේක් වර්ග වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

වාසනා බේකර්ස් වෙතින් අලංකාරව නිර්මාණශීලීව නිමවුනු උපන්දින ල විවාහ මංගල කේක් ඔබ බලාපොරොත්තුවන ඕනෑම තේමාවක් යටතේ නිර්මාණය කර ඔබගේ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරලීමට අප සූදානම්.

විශිෂ්ඨ සේවයක් සදහා වාසනා බේකර්ස්

සාම්ප්‍රදායික රටාවෙන් ඔබ්බට ගොස් නැවුම් කේක් ඔබට රසවිදීමට වසනා බේකර්ස් වෙතින් අවස්ථාව උදාකරදී ඇත. දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම සන්නාමයක් වන හොරණ වාසනා බේකර්ස්, බේකරි කර්මාන්තයේ මානවහිතවාදී පෙරළිකාර ව්‍යාපාරයක් ලෙස ලොකු කුඩා සියලුදෙනා අතර ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත.

අපගේ දැක්ම සහ මෙහෙවර

මානව හිතවාදී ආයතන සංස්කෘතිකය මනා ලෙස අර්ථ ගන්වමින් කටයුතු කිරීම තුල තම සමාජ වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරන ආයතනයක් ලෙසින්ද,තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පාරිභෝගික ආකර්ෂණය නිර්මාණය කරන අර්ථවත් ගුණවත් වැඩපිළිවෙලක් ලෙසින්ද ඉදිරියට රැගෙන ආ අප ආයතනය 2014 ජනවාරි 20 වෙනි දිනට වසර 20ක් සම්පුර්ණ කරයි. වැඩිදුර කියවීම සදහා ..