• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

ඉතිහාසය

Mr.Dayananda Bobuwala
Mrs.Anusha Wijayanthi Perera

හොරණ වාසනා බේකර්ස් නම් වූ සුවිසල් වෘක්ෂයේ බීජාංකුරය වර්ෂ 1995 දී එනම් මීට විසි වසරකට ඉහතදී දයානන්ද බෝඹුවල මහතා සහ අනූෂා විජයන්ති පෙරේරා මහත්මිය අතින් බස්නාහිර පළාතේ හොරණ රැටියල ගම් පියසේදී රෝපණය විය. මේ සදහා හොරණ වාසනා බේකර්ස් යන නාමය ලබා දීමට හේතු වන්නෙ දයානන්ද මහතා තුළ හොරණ නගරයට ඇති ඇල්මයි.

සැමවිටම නැවුම් අදහස් සමගින් පාරිභෝගිකයා වෙත නව නිශ්පාදන හදුන්වාදීම වාසනා බේකර්ස් හි අභිමතාර්ථය වේ. තවද රසවත් කේක් වර්ග ඇසුරුම් කිරීම ද සාම්ප්‍රදායික සංකල්පයෙන් බැහැරව ඉතා අනර්ඝව දිවයින පුරා සිටින තම පාරිභෝගිකයන් වෙත බෙදාහැරීමට ක්‍රියා කරයි.

මේවන විට ප්‍රදර්ශනාගාර 160 කට නොඅඩු ප්‍රමණායකින් සමන්විත හොරණ වාසනා බේකර්ස් ව්‍යාපාරය නුදුරේදීම අතිවිශාල පාරිභෝගික ඉල්ලීම් වලටද සරිලන ලෙස තම ව්‍යපාරයේ නව මාවත් විවර කරනු ඇත.

20 වන සංවස්තරය සමරන 2015 දී ලබා තිබෙන තවත් සාර්ථකතත්වයක් ලෙස මෙම නව උත්සව ශාලාව හැදින්විය හැක.මෙම උත්සව ශාලාව ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක් විවාහ මංගල උත්සව,පුද්ගලික ප්‍රියසම්භාෂණ, ආයතනික සුහද හමු සහ ඕනෑම ප්‍රියසම්භාෂණ අවස්ථාවන් සදහා සුදුසුය.

WASANA BAKERS

WASANA BAKERS

WASANA BAKERS

WASANA BAKERS