• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

අපගේ දැක්ම සහ මෙහෙවර

  මානව හිතවාදී ආයතන සංස්කෘතිකය මනා ලෙස අර්ථ ගන්වමින් කටයුතු කිරීම තුල තම සමාජ වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරන ආයතනයක් ලෙසින්ද,තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පාරිභෝගික ආකර්ෂණය නිර්මාණය කරන අර්ථවත් ගුණවත් වැඩපිළිවෙලක් ලෙසින්ද ඉදිරියට රැගෙන ආ අප ආයතනය 2015 ජනවාරි 28 වෙනි දිනට වසර 20ක් සම්පුර්ණ කරයි.

  ඉතා සුළු මුදලක් අතැතිව (3000/=) ස්වයං රැකියාවක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද මෙම ජනතාවාදී මානවහිතවාදී ආයතනය සැබවින්ම ජනතාව විසින්ම අද අප සිටිනා ස්ථානයට ඔසවා තබා ඇති බව අපගේ දැඩි විශ්වාසයයි. එයට ප්‍රධාන හේතුව මෙම ව්‍යාපාරය තුල ප්‍රබල ලෙස අර්ථ ගැන්වී ඇති මානව හිතවාදී ව්‍යාපාර සංකල්පයයි.

  මෙම සංකල්පය හුදෙක් සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් සතු ප්‍රබල සමාජ භූමිකාවකි.මෙම නිර්මාතෘතුමා බොහෝ කොට ව්‍යාපාර සංකල්ප මානසිකත්වයකින් තොරව තම සමාජ ගමන යන්නට උනන්දුවක් දැක් වූ පුද්ගලයෙකු වුවත් අවසානයේ ආදර්ශමත් ව්‍යවසායකයකු ලෙස කටයුතු කිරීමට තම සිතැඟි වෙනස් කරගත් බවත් අපට හැඟී යයි. එමනිසා අද අපට ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට හා ජන සමාජ වෙත දායාද වී ඇති බවත් අපට හැඟී යයි.